Tel: 0412 47 46 66

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen van mensen hebben wij voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Wij helpen u graag verder, neemt u hiervoor contact met ons op.

Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnecollector?

In een zonnepaneel (ook PV-module) wordt het zonlicht rechtstreeks in elektrische gelijk stroom omgezet. In een zonnecollector wordt water door middel van zonlicht verwarmd en voor de dagelijkse warm water behoefte (Sanitair & CV) beschikbaar gesteld.

Wat betekent PV?

Photo-Voltaic, PV is de internationale afkorting voor fotovoltaïsche omzetting (PhotoVoltaic).
Hiermee wordt het natuurkundige proces bedoeld, waardoor zonlicht via een zonnecel in elektriciteit wordt omgezet.

Wat betekent Wp?

Wattpiek (Wp) geeft het vermogen van een zonnepaneel aan onder standaard testomstandigheden, de zogeheten STC (1.000 W/m² loodrechte instraling, 25 °C paneeltemperatuur, lichtspectrum "AM1,5").

Wat betekent kWh?

kWh is de afkorting voor kilo watt uur (Engels: kilowatt per hour). Het is een eenheid van energie.
1 kWh komt overeen met een gedurende één uur geleverd vermogen van 1000 W. In deze eenheden rekent uw energiebedrijf de verbruikte elektriciteit af.

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is de energie die uit zonnestraling wordt gewonnen. De zon is de grootste en rijkste energiebron die de mensheid ter beschikking staat. Zelfs op de afstand waarop de aarde om de zon draait (150 miljoen km) levert zij onafgebroken enorme hoeveelheden energie in de vorm van straling. Per dag zo'n 15.000 maal de dagelijkse primaire energiebehoefte van de totale wereldbevolking. Dit betekent dat we met zonnecentrales op slechts 3% van het oppervlak van de Sahara de energiebehoefte van Europa en Afrika zouden kunnen dekken.

Zonne-energie behoort tot de groep van hernieuwbare energievormen. Hiermee worden alle energievormen aangeduid die binnen een afzienbare cyclus (doorgaans één generatie) door zonne-energie hersteld kunnen worden. Zonne-energie zelf is een directe gebruiksvorm, windenergie een indirecte. Biomassa - zoals hout, grassen of biogas - bevat opgeslagen zonne-energie. Gezamenlijk vormen al deze energieën de basis voor een duurzame energiehuishouding.

Hoe werkt een zonne-installatie?

Individuele zonnecellen worden tot zogenaamde zonnepanelen (ook PV-modulen of zonnegeneratoren genoemd) aaneengeschakeld, die zonlicht in elektrische stroom omzetten. Zodra er (zon)licht op het paneel valt, wordt de energie van de straling in gelijkstroom omgezet. Vervolgens wordt de geproduceerde gelijkstroom met behulp van een omvormer in voor het net bruikbare wisselstroom veranderd. De omvormer wordt op een geschikte plek tussen de zonnepanelen en de meterkast aangebracht. Een zonnepaneel benut dus het zonlicht, en levert ook dan nog stroom als de hemel bewolkt of zelfs helemaal bedekt is. Zelfs bij kunstlicht is het paneel nog te gebruiken. (Natuurlijk hangt de opbrengst van de hoeveelheid licht af.)

Wat zijn mono-kristallijnen, poly-kristallijnen zonnecellen?

Al naar de kristalopbouw onderscheidt men twee typen zonnecellen: mono-kristallijn, poly-kristallijn.
Uit een bad gesmolten silicium worden staven getrokken die uit 1 kristal bestaan (een mono kristal). Deze worden aansluitend in dunne schijven gezaagd. Deze productiewijze garandeert relatief hoge celrendementen, maar zegt nog niets over de efficiëntie van een paneel. Mono kristallijn materiaal kwam oorspronkelijk uitsluitend uit de chipsproductie.

Wat zijn rendement en vermogen van een zonnecel?

Hoe hoger het rendement, des te meer vermogen produceert een bepaald oppervlak. Zo wekt een zonnepaneel met een rendement van 15 % een vermogen van 150 Watt (p) per vierkante meter op. Bij 12,5% rendement is het vermogen 125 Watt (p). Het gaat hier om het piekvermogen, onder standaard testomstandigheden met 1000 W lichtinstraling per vierkante meter. Het eerstgenoemde paneel produceert dus bij gelijke installatiegrootte 16 % meer zonnestroom per jaar.

Wat is een netgekoppelde zonne-installatie?

De elektriciteit die de zonnepanelen opwekken wordt direct gebruikt in de apparaten die u aan hebt staan, zoals een koelkast, een vriezer, televisie, inductie kookplaat e.d. Als u meer stroom nodig hebt dan uw zonnepanelen leveren, dan levert het elektriciteitsnet stroom bij. Mocht u minder stroom nodig hebben dan uw systeem opwekt, gaat de stroom het net in. Indien u een oude meter in de meterkast heeft met een draaischijf is de kans groot dat deze terugdraait. Bij een nieuwe (digitale) meter is dit niet het geval. Wel is de energie maatschappij wettelijk verplicht om 5.000 kWh per jaar aan te nemen. Dus als u een meter heeft die niet terug kan leveren is de netwerkbeheerder verplicht en kosteloos een andere meter te installeren. Een aan het net gekoppeld systeem is dus ideaal om uw energierekening omlaag te brengen

Wat is een autonome of netonafhankelijke zonne-installatie?

Autonome systemen vindt men op plaatsen waar geen netaansluiting voorhanden is of waar zo'n aansluiting te duur zou zijn gezien de geringe elektriciteitsbehoefte. Enkele voorbeelden zijn lichtboeien op zee, straatlantarens op afgelegen terreinen, verlichting van borden op snelwegen en dergelijke. In West- en Midden-Europa treft men zulke toepassingen slechts sporadisch aan, namelijk daar waar een aansluiting op het openbare net onvoordelig zou zijn. Maar in veel gebieden op de wereld zijn zij de enigemogelijkheid om elektriciteit beschikbaar te stellen op een ecologisch eneconomisch zinvolle wijze. Zo ontsluit zonne-energie voor miljarden mensen de mogelijkheid om ook na zonsondergang nog werkzaamheden te verrichten, zonder daarbij op dure brandstoffen aangewezen te zijn of zichzelf met de verbrandingsgassen van goedkope brandstof te vergiftigen.

Kan ik het zonnepaneel aanraken zonder een schok te krijgen?

Natuurlijk loopt over het paneel zelf geen stroom. Toch ontstaan door de serieschakeling van panelen in het systeem gevaarlijke spanningen. Maar door de hoge veiligheidseisen zijn onze panelen even ongevaarlijk als andere huishoudelijke elektrische apparaten.

Wat is de levensduur van een zonne-installatie?

Zonnepanelen hebben een gemiddelde levensduur van meer dan 30 jaar. De standtijd van de omvormer is in principe op meer dan 20 jaar berekend, maar dit wordt niet altijd bereikt. Indien nodig kan hij echter probleemloos en tegen aanvaardbare kosten vervangen worden.

Moet ik de installatie elke week schoonmaken?

De installatie vereist praktisch geen onderhoud. De regen zorgt ervoor dat de panelen schoon blijven. Althans, bij een hellingshoek van minstens 10 tot 15 graden. Indien nodig kunnen de panelen natuurlijk met een doek worden gereinigd, bijvoorbeeld tegelijk met de dakgoot.

Moet ik de installatie tegen sneeuw beschermen?

Zonnepanelen zijn bestand tegen de normale weersomstandigheden. De panelen zijn bestand tegen hagelstenen van 23 mm met een snelheid van 23 meter per seconden. Door de hellingshoek zal er nooit zo veel sneeuw kunnen ophopen dat dit een probleem geeft

Is het gevaar voor blikseminslag groter als de zonne-installatie op het dak is geplaatst?

Onderzoek heeft uitgewezen dat het gevaar voor blikseminslag niet groter wordt wanneer u de installatie op het dak plaatst. Toch is de elektronica, vooral de omvormer, zeer gevoelig. U kunt aannemen dat de zonnepanelen en de omvormer door inductieschade kapot gaan.

Levert mijn installatie ook stroom als de zon niet schijnt?

Ja, een paneel levert ook stroom als het licht is, maar bij fel zonlicht is de opbrengst hoger. Het kan gebeuren dat op een licht bewolkte dag in mei een hogere opbrengst gemeten wordt dan op een stralend warme augustusdag. Wie over een opbrengstmeter (kWh-meter) beschikt, kan dit zelf vaststellen. Dit komt o.a. doordat het rendement van het zonnepaneel (de efficiëntie waarmee zonlicht in stroom wordt omgezet) afneemt naarmate het paneel warmer wordt.

Wat is het voordeel van stroom opwekken met een zonnepaneelsysteem?

Een zonnepaneelsysteem van 3 panelen levert ca. 590 kWh per jaar, dat is meer dan 10-15% van het elektriciteitsverbruik in een gemiddeld huishouden. U bespaart op uw energierekening, bij het huidige elektriciteitstarief, ongeveer € 135,- op jaarbasis.

Moet ik voor een PV-systeem een extra verzekering afsluiten?

Aangezien een PV-systeem meestal onder de opstalverzekering valt, hoeft u geen aparte verzekering af te sluiten. Wel raden we u aan uw verzekeraar te informeren dat u een PV-systeem heeft geplaatst.

Welke bijdrage lever ik voor het milieu?

Natuurlijk investeert u met een eigen zonne-installatie ook in het milieu. Zo zorgt bijvoorbeeld een zonne-installatie van 1 kWp bij een doorsnee jaaropbrengst van 850 kWh voor een vermindering aan CO2¬-uitstoot in de dampkring van jaarlijks ca. 700 kg. Over twintig jaar gerekend is dat 14 ton! Bovendien kan met een installatie van deze grootte ruim een kwart van het stroomverbruik van een gemiddeld vier persoonshuishouden leveren.

Wat is de energetische terugverdientijd?

Onder energetische terugverdientijd (energieterugverdientijd) verstaat men de tijd die een zonne-installatie nodig heeft om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als bij de fabricage verbruikt is. Zonne-installaties op basis van amorf silicium hebben volgens een studie van de TU Berlijn een energieterugverdientijd van17 tot 41 maanden. Bij poli- kristallijnen panelen ligt dit in dezelfde orde van grootte; daarbij brengen mono-kristallijnen het er ietsje slechter vanaf als gevolg van het onvoordeliger kristallisatieproces. Daarentegen kunnen energiecentrales die op fossiele brandstoffen draaien de bouwenergie nooit terugverdienen, aangezien doorlopend nieuwe brandstof wordt verbruikt.

Studie: een zonnepaneel produceert de erin gestoken energie binnen drie jaar. Eén van de manieren om energie winning methoden te vergelijken is - naast bekende maatstaven zoals onkosten en milieueffecten - het tijdsbestek waarbinnen men de hoeveelheid energie kan opwekken die bij de bouw van de installatie verbruikt werd. Voorbeeld: grote centrales die door fossiele brandstoffen, waterkracht of kernenergie worden aangedreven, vereisen aanzienlijke hoeveelheden energie bij de bouw. Een nieuwe studie door "Energy and Environment Economics" toont aan dat het slechts één tot drie jaar duurt voor een zonnepaneel de bij de fabricage verbruikte energie zelf heeft opgewekt.

In deze studie werd de vervaardiging van twee soorten zonnepanelen in een fabriek van "Siemens Solar Industrie" onder de loep genomen. Verwacht wordt dat de panelen tijdens hun hele levensduur 9 tot 17 maal zoveel energie zullen produceren als voor de fabricage benodigd is geweest.

Welke vervolgkosten staan mij nog te wachten?

Behalve de eenmalige investering voor de aanschaf en bouw van een zonne-installatie komen er geen verdere kosten zoals bijvoorbeeld voor brandstoffen. Er moeten alleen kleine bedragen gereserveerd worden voor onderhoud, reparaties en verzekeringen.

Heb ik een bouwvergunning nodig?

Zonne-installaties bij of op gebouwen kunnen doorgaans zonder bouwvergunning aangelegd worden. Bij gebouwen die onder Monumentenzorg vallen moet echter wel een vergunning worden aangevraagd bij het gemeentelijk bureau voor de monumentenzorg.

Wat verstaat men onder dakhelling?

Ook als bij de planning van een zonne-installatie (bijvoorbeeld bij een online berekening) naar de dakhelling gevraagd wordt, komt het uiteindelijk niet op de hellingshoek van het dak aan, maar op die van de zonnepanelen.
Door een adequate opstelling en bevestiging kunnen zonnepanelen ook bij ongunstige dakhelling of oriëntatie in een geschikte positie gebracht worden.
Voor een optimale benutting van de zonnestraling moet deze loodrecht op het paneel vallen. De optimale hellings- of opstellingshoek komt overeen met de geografische noorderbreedte van de locatie.

Wat is de optimale oriëntatie van een zonne-installatie?

Een zonne-installatie moet op het zuiden gericht zijn, maar hoeft niet per se in exact zuidelijke richting gemonteerd te worden. Ook als zonnepanelen op een dak gemonteerd worden dat tot 40° van de zuidelijke richting afwijkt, leidt dat slechts tot gering vermindering van de opbrengst.
Tevens kunnen de panelen van 20° tot 60° hellen zonder dat dit een grote invloed heeft.
Kleine hellingshoeken verhogen de energieopbrengst in de zomer; bij grotere hellingshoeken is het rendement in de winter hoger. Bij netgekoppelde installaties gaat het in de eerste plaats om de jaaropbrengst. Onze experts kunnen u adviseren over de beste hellingshoek.