Tel: 0412 47 46 66

Zonnepanelen onder het maaiveld, Ecodome erboven

In april 2013 realiseerden we ons dat het plaatsen van zonnepanelen meer rendeert dan bank of beurs en dat we dan tegelijkertijd een steentje zouden bijdragen aan alternatieve energiebronnen.
Omdat ons dak bestaat uit een combinatie van pannen en riet, was plaatsing op het dak voor ons geen optie. Ook wilden we in onze tuin niet altijd tegen panelen aan zitten kijken.
Daar kwam nog eens bij dat zowel voor dak als tuin de schaduw van een aantal bomen de opbrengst behoorlijk zou verlagen.

Achter onze tuin hebben we een weiland, waar ook bomen in staan, maar de zuidgrens van dit weiland, tegen een greppel aan, leek ons ideaal om een rij zonnepanelen neer te zetten, enigszins verdiept in de grond om ze zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken.

We kozen de laatste van vier kandidaten, de firma Ecodome uit Oss. Ze leken ons enthousiast, betrokken, klantgericht en deskundig. We wisten toen nog niet dat we lang genoeg met ze zouden samenwerken om deze zeer positieve eerste indruk volledig bevestigd te zien worden.
Zo enthousiast als Ecodome was over ons plan, zo afwijzend was de gemeente Oss helaas, omdat onze panelen in een weiland met agrarische bestemming kwamen te liggen. Zelfs als we de panelen volledig onder het maaiveld zouden leggen, zodat ze helemaal niet meer zichtbaar waren, bleef de agrarische bestemming een onoverkomelijke hindernis.

Dit bleek het begin van een langdurig contact met de gemeente waarin we uiteindelijk toch stapje voor stapje nader tot elkaar kwamen. Omdat de gemeente zich onder bepaalde voorwaarden toch wel iets flexibeler wilde gaan opstellen ten aanzien van plaatsing van zonnepanelen op grond met een agrarische bestemming, werd ons plan beschouwd als pilot project.
In dit kader vroeg de gemeente ook energieopbrengstberekeningen voor een aantal locaties, die qua opbrengst of zichtbaarheid voor ons zeker geen optie waren, zoals het pannendeel van ons dak en de tuin. Deze berekeningen werden door Ecodome uitgevoerd op grond van door ons aangeleverde gegevens zonder daarvoor extra kosten in rekening te brengen.

In februari 2014 werd ons geduld beloond met een vergunning voor 16 panelen onder het maaiveld aan de zuidgrens van ons weiland. Ook in dit geval bleek het nadeel van het lange wachten toch ook weer zijn voordeel te hebben, omdat de techniek intussen niet had stil gestaan en de panelen nu onafhankelijk van elkaar gemaakt konden worden door ze te voorzien van optimizers.

De panelen liggen intussen volledig onzichtbaar op een afstand van 100 m van ons huis en werken optimaal. We kijken terug op een uiteindelijk succesvol afgesloten project waarin Ecodome een even plezierige als deskundige en onmisbare partner is geweest.

fam. Schras


Zonnepanelen in de tuin