Tel: 0412 47 46 66

Zeer tevreden over de werkwijze en contact met Ecodome

Later een tweede systeem laten plaatsen

Aangezien de energieprijzen alleen maar zullen stijgen in de komende jaren zijn wij ons vorig jaar gaan oriënteren op welke wijze wij ons energie verbruik in huis zouden kunnen verminderen.
Op de Energie beurs, georganiseerd door de Gemeente Oss, hebben wij ons voor laten lichten omtrent de diverse mogelijkheden van energiebesparing zoals het verkrijgen van een energie label voor de woning, de subsidie mogelijkheden, het aanbrengen van HR++ glas en de plaatsing van zonnepanelen.
Ecodome, aanwezig op de beurs als leverancier van zonnepanelen, verstrekte ons de informatie over zonnepanelen.

Na een bezoek aan het bedrijf Ecodome op de Vorstengrafdonk in Oss en de daar ontvangen voorlichting over zowel de energie-opbrengst van zonnepanelen en de montage mogelijkheden daarvan op onze woning, hebben wij in het voorjaar van 2011 drie zonnepanelen door Ecodome op het dak van onze woning laten plaatsen.
In de periode voorafgaande en na de definitieve plaatsing heeft Ecodome ons geadviseerd omtrent de diverse subsidie mogelijkheden en begeleid bij het indienen van de aanvraag formulieren bij de diverse instanties.
Na het in werking zijn van de zonnepanelen en een regelmatige blik op de electriciteits stand bleek al gauw dat de maandelijkse electriciteits opbrengst van de 3 zonnepanelen nagenoeg overeen kwam met de door Ecodome verstrekte informatie.

Medio 2011 werd er vanuit het Vlagheidefonds weer subsidiegeld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren.
Aangezien wij zeer tevreden waren over de werkwijze en de contacten met Ecodome hebben wij vervolgens nog eens 3 zonnepanelen door Ecodome op onze woning laten plaatsen.
Regelmatig wordt nu de electriciteits stand bijgehouden en het laat zich aanzien dat de door Ecodome voorspelde jaarlijkse opbrengst van 600/700 Kwh gehaald zal gaan worden.
Zodra de eindafrekening op de deurmat valt hebben we daaromtrent meer zicht.

familie de Vries
Oss